header 002

  • Test Gulv 01
  • Test Gulv 02
  • Test Gulv 03
  • Test Gulv 04

Forretningsbetingelser

 

Rydning
I alle rum hvor der skal foretages gulvbehandling, skal gulvene være ryddet.

Afdækning
Indbo som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

Rengøring
Eventuel rengøring efter udført arbejde, påviler kunden.

Tekniske installationer
Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er Æ´Gulvsliver uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

Fjernelse af lister, søm m.m.
Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen.
Søm skal være dykket min. 2 mm. Det kan tilbydes at Æ´Gulvsliver udfører dette arbejde mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen
Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Æ´Gulvsliver er uden ansvar for dette.

El
Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter, i de berørte lokaler. forefindes der et kraftstik (vaskemaskine og tørretunbler) bruges dette helst. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

Rumtemperatur
I et døgn inden gulvbehandlingen, skal der være min. 19° C, i det rummet. hvor gulvbehandlingen skal foretages.

Gulvvarme
Gulvvarmen skal værer slukket ved behandling med lak. Gulvvarmen slukkes senest 24 timer inden dagen hvor vi kommer.

Støv-, støj- og lugtgener
Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Vores maskiner opsamler ca. 98% af alt slibe støv, dog ved slibning ag trapper og dørtrin, må der forventes lidt mere støv. Slibning af trapper og gulve med påført spartelmasse udføres ikke, da spartelmassen virker som sandpapir på maskinerne.

Vægge, fodpaneler og sokler
Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

Affald
Affald fra gulvafafslibning opsamles i sorte sække af Æ´Gulvsliver. Æ´Gulvsliver kan medtage affald, mod betaling af miljø bidrag.

Gennemslibning
Æ´Gulvsliver er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Æ´Gulvsliver er ej heller ansvarlige for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen. 
 

sliver logo 09